قضاوت (دکتر شریعتی )

قبل از این که بخواهی
در مورد من و زندگی من قضاوت کنی

کفشهای من را بپوش و در راهِ من قدم بزن .

از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم

اشکهایی را بریز که من ریختم

دردها و خوشیهای من را تجربه کن

سالهایی را بگذران که من گذراندم

روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم!

دوباره و دوباره

برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن

همانطور که من انجام دادم ...

بعد ،

آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی..

(دکتر علی شریعتی)

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 2 نظر / 47 بازدید
حسین (مامطیر)

زیبا بود مثل همیشه ..مرسی دکتر شریعتی..مرسی داوین[قلب]