قوی باش !

انسان های قوی

می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند ...

حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند!

همچنان با لبخندی روی لب می گویند ...

من خوب هستم..

تغییر درپیش است ...

.

.

عاشقانه تنهایی دوست داشتن عشق

/ 1 نظر / 37 بازدید
حسین (mamatir)

خدا با ماست[گل]