بهترین کارگردان

زندگی فیلم است؛

کارگردان آن خدا؛

تصویر برداران آن فرشتگان؛

و بازیگرانِ آن نیز،ما هستیم؛

پس سعی کنیم

در جشنواره ی آخرت اُسکار بگیریم..

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 0 نظر / 7 بازدید