دل آرام

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد ..

خود را اسیر صیاد یافتند !

در تلاطم های زندگی حکمتی نهفته است

از خدا بخواهیم دلـمان آرام باشد

نه

اطرافمان !!!

.

.

دل آرام

/ 1 نظر / 78 بازدید
barbido0kht

از خدا بخواهیم دلـمان آرام باشد نه اطرافمان !!! خیلی متن قشنگی بود مرسی امیر[عینک]