سکوت زیبا ..

 گوش کردن  و سکوت  

دو کلمه با حروفِ یکسان هستند،

که در دوستی خیلی مهم اند !

زیرا فقط

دوستانِ واقعی

 می توانند به شما گوش بدهند،

وقتی شما ساکتید.

.

.

Listen  &  Silent

.

.

عاشقانه تنهایی دوست داشتن عشق

/ 0 نظر / 16 بازدید