سالروز درگذشت حسین پناهی

می دانی ،

یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی

"تـعطیــل است"

و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت،

باید به خودت استراحت بدهی!

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی،

در دلـت بخنــدی

به تمام

افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند!

آن وقت با خودت بگویـی :

بگذار منتـظـر بمانند ...

(( حسین پناهی ))

( سالروز درگذشت حسین پناهی )

حسین پناهی

/ 0 نظر / 22 بازدید