انتخاب ..

انسانها

همیشه آسونترین راه رو انتخاب می کنند

 موقعی که باید امیدوار باشن ، ناامید میشن

 موقعی که باید ادامه بدن ، دست می کشن

 موقعی که باید کمک کنن، بی تفاوت میشن

 موقعی که باید همدردی کنن ، سرزنش میکنن

 موقعی که باید چشماشون رو باز کنن ، میبندن

 وقتی برنده ای که

مسیر سختتر رو انتخاب کنی !

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 0 نظر / 18 بازدید