خدا

یادمان باشد

اگر آیینه از لب طاقچه افتاد و شکست

بر سر بخت و زمان خط ندامت نکشیم

یادمان باشد

اگر ساز جهان به مراد دل ما کوک نبود

به زمین و به زمان ساز شکایت نزنیم

یادمان باشد

اگر در سفر زندگی ،همسفریم

هر کدام جاده را به دو قسمت نکنیم و به راهی نرویم

یادمان باشد

اگر اینجاییم اگر سر پاییم

تا که هستیم و نفس هست

 


به درگاه خداوند محتاجیم!

 

 

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 0 نظر / 67 بازدید