پناه

خداوندا؛

پناهم می دهی امشب؟

میان آب و گِل رقصان، میان خار و گُل خندان؛

در آن آغوش نورانی،

پناهم می دهی امشب؟

دل و دین در کف یغما و من تنها؛

در این هنگام روحانی،

پناهم می دهی امشب ...؟!

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 0 نظر / 51 بازدید