زندگی کن

زندگـی میکنم ..
حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!
چون این زندگـی کردن است که

بهترین های دیگر را برایم میسازد.

بگذارهرچه از دست میرود ، برود؛

من آن را میخواهم کـه به التماس آلوده نباشد.

حتی زندگی را !
(ارنستو چگوارا)

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 0 نظر / 26 بازدید