شب قدر ..

خدا گفت 

او را به جهنم ببرید؛

برگشت و نگاهی به خدا کرد؛

خدا گفت 

صبر کنید، او را به بهشت ببرید؛

فرشتگان سؤال کردند چرا؟!

جواب آمد :

چون او هنوز به من امیدوار است ...

 

.

شب قدر

شب قدر

 

/ 1 نظر / 54 بازدید
کاریابی آنلاین رادا

کاریابی رادا با خدمات رایگان در ختمت شماست. جهت ثبت نام به سایت ایران رادا مراجعه نمایید.