زندگی همچون گلِ سرخ

زندگی خوردن و خوابیدن نیست
انتظار و هوس و دیدن و نادیدن نیست.
زندگی چون گل سرخی است

پر از

خار و پر از برگ و پر ازعطر لطیف.

یادمان باشد اگر گل چیدیم

عطر و برگ و گل و خار

همه همسایه دیوار به دیوار همند!

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 0 نظر / 68 بازدید