دلتنگی ...

درخت دلتنگ

تبر شد؛

وقتی پرنده ها

سیم های برق را

به شاخه های درخت ترجیح دادند ...

.

.

عاشقانه تنهایی دوست داشتن عشق

/ 1 نظر / 20 بازدید
مسعود

زیبا بود خیلی[لبخند]