بهترین ..

تنها،

تنهایی عامل نا امیدیست،

تنها،

خستگی روح، عامل کناره گیریست!

و تنها،

بی همزبانی ،عامل همٌ وغم و درد است.

 پس

بدنبال کسی باش

که شادی را دردلت جریان بیندازد،

 دردهایت را بفهمد و تو را درک کند..

دنبال کسی نباش

که همیشه امیدت را ناامید کند،

همیشه تو را به سخره بگیرد،

و از همه بدتر، غرورت را زیر پا لِه کند...

حواست باشد،

 که بازی زمانه، گرفتارِ اندوهت نکند!

.

.

عاشقانه تنهایی دوست داشتن عشق

/ 1 نظر / 20 بازدید
حسین (mamatir)

مرسی جیگر[نیشخند][گل]