هملت

هملت :

خوشا به حال کسانی که

      خون و خردشان چنان درست به هم پیوند خورده است که

دیگر چون " نی " ، نیستند که

سر انگشتان بخت ، هر نوایی که بخواهد ،

     از ایشان بیرون بکشد...!

.

.

هملت 

 


/ 0 نظر / 64 بازدید