خانه خدا ...

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است،

 

آن را در اسمان نیز نخواهد یافت.

 

خانۀ خدا نزدیک ماست،

 

و تنها اثاث آن، " عشق " است...

.

.

عاشقانه تنهایی دوست داشتن عشق

/ 0 نظر / 16 بازدید