به یاد ناصر عبداللهی

مادرِ پیر مرا نکته ای زیبا گفت

هرچه شب با من زیست از بدِ دنیا گفت

گفت: پروانه مشو که به سرگردانی

لای انگشت کتاب سالها میمانی!

فکر طاووس مباش که به عیبت خیزند

وز چه کژدم نشوی که ز تو بگریزند!

گر شوی شعله ی شمع از تو میپرهیزند

ور شوی اشک به چشم زیر پایت ریزند!

زندگی آینه نیست که در او مینگری

زندگی خاکِ ره است که بر او میگذری!

گرچه غم همره توست دل به اندوه مبند

همچون خم حافظ باش،

خون به دل باش و بخند !

نه زمین باش ،نه خاک که تو را خوار کنند

وانگهی ذهن تو را پر زِ مرداب کنند

آسمان باش، که خلق به نگاهت بخرند

وز پی دیدن تو سر به بالا ببرند !

(به یاد ناصر عبداللهی)

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

/ 0 نظر / 51 بازدید