سپردن

به چشمی اعتماد کن

که به جای صورت به سیرت تو مینگرد..

به دلی دل بسپار

که بسیار جای خالی ،برایت داشته باشد...

و دستی را بپذیر

که باز شدن را بهتر از مشت شدن ، بلد باشد..

.

.

دوست داشتن عشق تنهایی عکس عاشقانه

 

/ 0 نظر / 22 بازدید